Par mums

       Sertifikācijas institūcija SIA “BALTIJAS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS” /tālāk – sertifikācijas institūcija/ jau vairāk kā 10 gadus veiksmīgi darbojas Eiropas Savienības tirgos un ārpus tās kā neatkarīga un kompetenta sertifikācijas institūcija, nodrošinot objektīvu dzelzceļa produkcijas atbilstības novērtēšanu plašā akreditācijas jomā, ko atzinusi Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” /www.latak.gov.lv/, kas ir parakstījusi Eiropas akreditācijas kooperācijas /EA/ Daudzpusējās atzīšanas līgumu /EA MLA/, kas ļauj atzīt nacionālo akreditāciju visās valstīs /Eiropas Savienības dalībvalstīs un citās parakstītājvalstīs/, kuras ir parakstījušas iepriekšminēto līgumu /https://european-accreditation.org/mutual-recognition/the-ea-mla/.
       Sertifikācijas institūcijas darbinieki ir augsti kvalificēti un viņiem ir liela pieredze dzelzceļa izstrādājumu atbilstības novērtēšanā, kas ļauj paziņot, ka tajā strādā vieni no kvalificētākajiem un pieredzējušākajiem dzelzceļa produkcijas atbilstības novērtēšanas darbiniekiem ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Eiropas Savienības teritorijā.
       Sertifikācijas institūcija akreditēta /apliecības Nr. LATAK-S1-372/ pēc standarta EN ISO/IEC 17065 “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus” /tālāk - EN ISO/IEC 17065/, veikt darbus reglamentētajā akreditācijas sfērā saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

       Nereglamentētajā akreditācijas sfērā pēc sekojošiem normatīvajiem aktiem:

  1. GOST 31235-2004 „Pasažieru vagoni pēc kapitāli-atjaunojošā remonta. Ekspluatācijas drošības prasības”.

       Gadu gaitā sertifikācijas institūcija ir sertificējusi simtiem dažāda tipa /sērijas, modeļu/ dzelzceļa produktu vienības, tādas kā dīzeļlokomotīves, elektrovilcieni, dīzeļvilcieni, kravas un pasažieru vagoni, sliežu ceļu tehnika un daudzi citi.
       Sertifikācijas institūcijas finansiālais atbalsts tiek īstenots par līdzekļiem, kas gūti no institūcijas profesionālās darbības ar pieteicējiem un/vai uz ieguldījumu rēķina no juridiskās personas īpašniekiem, kura sastāvā tas darbojas, kā rezultātā tiek nodrošināta visu sertifikācijas institūcijas izmaksu atlīdzināšana, ieskaitot personāla darba samaksu un rezervju izveidošanu saistību izpildei atbilstoši pastāvošajiem riskiem, kas rodas sertifikācijas institūcijas darbības procesā.
       Sertifikācijas institūcijas profesionālās darbības civiltiesisko atbildību ir apdrošinājusi viena no vadošajām apdrošināšanas kompānijām apdrošināšanas pakalpojumu tirgū.
       Sertifikācijas institūcija ir aktīvs NB-Rail Coordination Group biedrs.