Par mums

       SIA BALTIJAS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS darbojas kā sertifikācijas institūcija jau vairāk nekā 15 gadus Eiropas Savienības tirgū kā neatkarīga un kompetenta institūcija, nodrošinot objektīvu dzelzceļa produkcijas atbilstības novērtēšanu plašā akreditācijas jomā. Institūcija ir akreditēta pēc EN ISO/IEC 17065 standarta no Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja puses. Latvijas nacionālā akreditācija tiek atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un citās parakstītājvalstīs, kuras ir parakstījušas Eiropas akreditācijas kooperācijas Daudzpusējās atzīšanas līgumu EA MLA https://european-accreditation.org/mutual-recognition/the-ea-mla.
       Sertifikācijas institūcijas darbinieki ir augsti kvalificēti, ar lielu pieredzi dzelzceļa produkcijas atbilstības novērtēšanā, kas ļauj uzskatīt, ka viņi ir vieni no kvalificētākajiem un pieredzējušākajiem dzelzceļa produkcijas atbilstības novērtēšanas darbiniekiem Eiropas Savienībā.
       Gadu gaitā sertifikācijas institūcija ir sertificējusi dažāda veida dzelzceļa produkcijas vienības, tādas kā dīzeļlokomotīves, elektrovilcieni, dīzeļvilcieni, kravas un pasažieru vagoni, sliežu ceļu tehnika un citas.
       Sertifikācijas institūcijas finansiālais atbalsts tiek īstenots no līdzekļiem, kas gūti no tās profesionālās darbības ar pieteicējiem un/vai uz ieguldījumu rēķina no sabiedrības īpašniekiem, kura sastāvā institūcija darbojas, kā rezultātā tiek nodrošināta visu sertifikācijas institūcijas izmaksu atlīdzināšana, ieskaitot personāla darba samaksu un rezervju izveidošanu saistību izpildei atbilstoši pastāvošajiem riskiem, kas rodas sertifikācijas institūcijas darbības procesā.
       Sertifikācijas institūcijas profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta.